Kategorier
Okategoriserade

Uppropet

Vi protesterar mot förslagen på marknadshyra

Vi kräver en demokratisk och kämpande hyresgästförening

Ända sedan januariavtalet antogs i början på 2019 har det kokat i hyresgästleden. Regeringens januariavtal med stöd av C och L och med godkännande av riksdagen vill införa marknadshyra, till att börja med i nybyggnation. Det riskerar att höja hyresnivåerna med 50 procent i ett läge där hyrorna redan är alldeles för höga för landets hyresgäster. Det öppnar också dörren på vid gavel för globala fastighetsspekulanter, som redan inför marknadshyror bakvägen genom styckvisa renoveringar.

Det var Hyresgästföreningen Region Västra Sverige som först tog upp kampen och som samlade till ett massmöte i biograf Draken den 31 mars 2019. Över 500 personer beslutade då att verka för en landsomfattande protestdag för att försöka stoppa hotet om marknadshyror. Sedan dess har uppropet få tt spridning. Tyvärr har Hyresgästföreningens förbundsstyrelse  tackat nej till att verka för en gemensam demonstrationsdag men stöd har kommit från bland annat Bostadsvrålet.  

Hyresgästföreningen Region Västra Sverige satte i höstas datumet 18 april som dagen för omfattande protester mot hela januariavtalet och speciellt hotet mot hyresgäster. Facebook-eventet ”Demonstration: Nej till marknadshyra” har parollen – Nej till marknadshyra, utförsäljning och renovräkning. Även Hyresgästföreningen Region Stockholm har beslutat att demonstrera mot marknadshyror och andra delar av januariavtalet samma dag, tillsammans med Välfärdsalliansen.

Protestdagen 18 april är sedan länge förankrad i Hyresgästföreningen Region Västra Sveriges föreningar och regionstyrelse. Senast den 3 februari 2020 samlades 81 ordföranden för Lokala Hyresgästföreningar i Västra Sverige och antog uttalande och planering inför 18 april.

Dagen efteråt sker något närmast kuppliknande. Regionstyrelsen meddelas via ett pressmeddelande att förbundsstyrelsen åsidosätter regionstyrelsen och själva “tar över styret” av regionen. Förbundsstyrelsen har sedan inte svarat i telefonen.

Förbundsstyrelsen hänvisar till att det finns några ekonomiska oklarheter i regionen, som förbundsstyrelsen har känt till i flera månader men inte agerat på. Det här är en ur demokratisk synvinkel helt ofattbar manöver från förbundsstyrelsen. Regionstyrelsen hanterar inga konton. Om det är så att det finns ekonomiska oegentligheter i regionen borde regionstyrelsen informeras om detta för att medverka till att det stoppas.

Vi som undertecknar detta upprop kräver:

– Största möjliga uppslutning i protestdagen mot januariavtalet och marknadshyror den 18 april i så stora delar av landet som möjligt.

– Att regionstyrelsen Västra Sverige ges full uppbackning i att genomföra sin kampanjplan mot marknadshyror den 18 april. De är en drivkraft för alla föreningar och rörelser i landet som verkar mot januariavtalets fruktansvärda orättvisor (varav några av de värsta förutom marknadshyror är försämrade turordningsregler, borttagen värnskatt, fortsatta privatiseringar och otillräckliga åtgärder för välfärden och klimatet samt slag mot asylsökande)

– Slut på hemlighetsmakeriet, pappren på bordet. De inom Hyresgästföreningen som eventuellt anklagas för något måste få veta – a) anklagas de för något? b) vad anklagas de för? c) vem leder utredningen d) hur ska utredningen gå till

– För en demokratisk och kämpande Hyresgästförening

Initiativtagare till uppropet är

Hyresgästföreningen Angered

För att skriva under uppropet gå hit

https://kampandeforening.org/stall-er-som-forening/

Kategorier
Okategoriserade

Expressen kopplar till regeringskris

Den bostadspolitiska stridens epicentrum återfinns på Västkusten. Den kan komma att påverka regeringsmakten.” ”Det som händer inom Hyresgästföreningen i Västra Sverige är av högintresse för både Sveavägen 68, Järntorget och för Rosenbad. Regeringen står och faller med bostadspolitiken. Socialdemokratin likaså.” ”Den extraordinära insatsen tyder onekligen på ett häpnadsväckande sammanträffande mellan anklagelsen om ekonomiska oegentligheter och den rasande striden inom Hyresgästföreningen i Västra Sverige. Medvetet eller ej – frånvaro av detaljerad information får ingen annan effekt än försök till karaktärsmord på Kristofer Lundberg.”

Läs mer HÄR

Kategorier
Okategoriserade

Angereds underskott

Kristofer Lundberg svarar på Hem & Hyras frågor om underskottet i Hyresgästföreningen Angered. HÄR

Kategorier
Okategoriserade

Fler LH:n med!

LH Solglimten, LH Södra Rannebergen, LH Bifrost har skrivit under liksom stridbara Piskan på Södermalm, Sthlm som antog följande uttalande:

Årsmötet den 18 februari 2020 för den lokala hyresgästföreningen LH Piskan 102, Södermalm, Stockholm, beslöt:

att uttala sitt stöd för styrelsen för Hyresgästföreningen Region Västra Sverige,
med krav på att förbundsstyrelsens avsättning av regionsstyrelsen för Västra Sverige genast hävs
och att regionsstyrelsen återfår sina befogenheter som styrelse i avvaktan på vidare utredning.

Föreningen LH Piskans årsmöte beslöt vidare att underteckna uppropet för en kämpande förening

Kategorier
Okategoriserade

Bostadspolitiska

Bostadspolitiska gruppen Norra Göteborg ställer sig bakom ”För en kämpande förening”

Kategorier
Okategoriserade

Södermalm är med

En hel LH-konferens på Södermalm ställde sig den 17 februari bakom Uppropet!

Kategorier
Okategoriserade

Nätverket Rädda Hyresrätterna står bakom

I helgen möttes Nätverket Rädda Hyresrätterna för att diskutera uppropet. Nätverket har sin aktivitet i Stockholm och har utmärkt sig för att bl a ordna tre lyckade demonstrationer förra året och samordna en del mot ombildning. Många på mötet gjorde kopplingar till den historia av uteslutningar som kantat Hyresgästföreningen Region Stockholm under 2000-talet. Det finns en oro för att förbundsstyrelsen nu återigen vill göra sig av med kritiska röster. De olika uteslutningarna i Stockholm är kanske var och en olika och det kan finns skäl till någon form av åtgärd i några fall, men den totala utkomsten har blivit att de främsta kritikerna till ”Stockholmshyra” – som har inslag av marknadshyra – har blivit uteslutna, och en gemensam faktor är att de som uteslutits inte fått reda på vilka fel som gjorts. Därför är uppmaningen i uppropet att regionstyrelsen Västra Sverige måste ges full uppbackning i arbetet med protestdagen den 18 april mot marknadshyra en viktig faktor till Nätverket Rädda Hyresrätternas ställningstagande bakom uppropet liksom att uppropet kräver pappren på bordet. Att de som utreds informeras om vad de är misstänkta för, vem som ska leda utredning och hur den ska gå till. Av det som hittills framkommit finns det ingen rimlighet att stänga av någon och framförallt inte regionstyrelsen.

Kategorier
Okategoriserade

Mölndal

I helgen kom det glädjande beskedet att den kämpande och aktiva föreningen LH Vintertickan Balltorp ställer sig bakom vårt upprop.

Kategorier
Okategoriserade

Ove Johansson, Kungälv, besviken på sitt egna parti, S

 ”Istället för att ta över Hyresgästföreningen västra Sverige borde mina partikamrater i regionen och Göteborg lägga krutet på att ta fram en bostadspolitik värd namnet. Använda de politiska arenor som står till buds och samarbeta med Hyresgästföreningen. För tjugo år sedan kunde Socialdemokraternas spel gått hem, men inte idag.”  ”Det är en kritik som svider och gör ont för mig som Socialdemokrat, därför att den även riktas mot mitt parti. Men kritiken är befogad och riktig.” Läs mer i tidningen ETC här:

HÄR

Kategorier
Okategoriserade

LH Pennygången samt LH Dim-och Godvädersgatan ställer sig bakom Uppropet

Senast att anta uppropet för protester mot marknadshyra och för en kämpande och demokratisk Hyresgästföreningen (läs uppropet här) är lokalen hyresgästföreningen Pennygången och Dim- och Godvädersgatan. Pennygången har också gjort ett eget uttalande som följer här under:

”Oavsett orsakerna eller syftet bakom förbundsstyrelsens suspension av regionstyrelsen måste förberedelserna inför protestdagen mot marknadshyror 18 april fortsätta. Namnet Pennygången blev rikskänt för åtta år sedan för ett bostadsområde som tog strid mot ett fastighetsbolag som ville chockhöja hyrorna. Då lyckades hyresgästerna genom ihärdig kamp pressa tillbaka Stena Fastigheter. En sådan historia förpliktigar och vi kommer att göra allt för att fortsätta arbetet mot den 18 april när vår styrelse har tvingats bort. Men vi kan inte göra det ensamma och uppmanar alla föreningar och lokala hyresgästföreningar i västra regionen att göra detsamma som oss och börja planera mobiliseringen. Vi ses den 18/4 på demonstrationen mot marknadshyror!”

Uttalandet antaget av Lh Pennygångens årsmöte 5/2-2020