Kategorier
Okategoriserade

Linders brev – motsägelser och maktfullkomlighet

Pressmeddelande från Hyresgästföreningen Angered 2 april

I ett brev som gick ut till regionstyrelsen igår, samt förtroendevalda i regionen meddelar förbundsordförande Marie Linder nya anklagelser mot förtroendevalda inom regionen.
Samtidigt meddelade hon att regionstyrelsen är återinsatt, med undantag för regionordförande Kristofer Lundberg samt ytterligare en ledamot i regionstyrelsen.

Förbundsledningen skickar ut beslutet utan att förklarar varför de från början stängdes av eller varför beslutet nu upphävs.
Den maktfullkomlighet som förbundsstyrelsen uppvisar avslöjar än tydligare att angreppet på region Västra Sverige och dess ordförande i första hand är politisk.

Den återinsatta regionstyrelsen ska få verka under ”förstärkning” (läs övervakning) av två ledamöter i förbundstyrelsens arbetsutskott.

Brevet från Marie Linder är fyllt av felaktigheter och motsägelser:
Regionordförande Kristofer Lundberg och ytterligare styrelseledamot sägs vara ”fortfarande under utredning”.
I det tidigare pressmeddelande som gick ut påstods att utredningen var ”slutförd”. De två sägs nu ha 14 dagar på sig att ”komma med synpunkter på utredningen” – en utredning de inte fått se och därmed inte vet de konkreta anklagelserna kring.
Det sägs inte heller från vilken dag de 14 dagarna börjar gälla.

Vice regionordförande Ronny Bengtsson utnämns i detta brev till ”tf ordförande”. Detta utan att ha tillfrågats eller ens blivit kontaktad av utredare eller förbundet under hela denna process.

Kristofer Lundberg och Hyresgästföreningen Angered anklagas för ”bristande kontroll av ekonomin”, Angereds utredning som vidarebefodrats till förbundet visar att det handlar om ett annonsföretag som skickat fakturor på annonser de inte beställt! Pengar som Angered krävt tillbaka men utan uppbackning från förbundet.
Angered har begärt ut beställningar, offertar och godkännanden från företaget som inte kunnat visa upp detta till föreningen, eftersom det inte finns.

I brevet sägs också att ”den tillfälliga regionstyrelsen (läs förbundet vår anm) genom sitt tillsynsansvar beslutat att frånta Angeredsföreningen sin beslutanderätt”.

Strategin mot Angered är nu den samma som mot regionstyrelsen, de använder en chockdoktrin i hopp om att skapa oro, rädsla och splittring. En välanvänd taktik av södra och härska.
Angered är en förening med stort förtroendekapital i stadsdelen och regionen, vilket inte minst dess aktiviteter visar som på en månadsbasis kan samla upp mot 1000 personer samt det välbesökta årsmöte avslöjade.

– Förbundsledningen struntar i att vi gång på gång bemött alla anklagelser om ekonomiska fel. Vi är de som upptäckte de felaktiga fakturorna. Vi begärde att de skulle polisanmäla annonsbolaget, men det har inte skett. Så nu har vi gjort det själva, säger Kristofer Lundberg.

– Det är uppenbart att det måste till nya rutiner och finnas tydligare kontrollfunktioner inom Hyresgästföreningen. I Angered har vi fattat en rad beslut som omöjliggör att något liknande skulle kunna hända igen, säger Jan-Åke Nilsson.

Förbundet begår misstag efter misstag och agerar på ett sätt som skadar Hyresgästföreningen och försvårar för möjligheten för rörelsen att nå sina mål och uppdrag. I skuggan av Coronakrisen utnyttjar de sin makt. Detta är en fråga för medlemmarna och handlar om Hyresgästföreningens demokrati.

– Det här handlar om ett politiskt angrepp från en socialdemokratiskt ledd förbundsstyrelse som vill stoppa utvecklingen i den region som de senaste åren gått i spetsen för massinriktad kamp mot marknadshyror, renovräkningar och ombildning, som vunnit de tydligaste segrarna i landet, säger Kristofer Lundberg.

Förbundet försökte lägga sig i valprocessen redan 2018 för att Lundberg inte skulle väljas, de har därefter motarbetat såväl ordföranden som regionens alla initiativ.

– Mitt under en pågående samhällskris, när människor förlorar sina jobb, hem och i värsta fall sina liv, sätter Hyresgästföreningens byråkrati sin fulla kraft för att bekämpa människor i rörelsen som dag ut och dag in, på ideell basis gör sitt yttersta för sina grannar.

För kontakt: 0735012137

Kategorier
Okategoriserade

Stoppa hotet om uteslutning av Kristofer Lundberg

Efter förbundets helt felaktiga och motstridiga uppgifter i media och internt, tonläge och manövrer står det klart att förbundsstyrelsen förbereder en uteslutning eller suspendering av Kristofer Lundberg. Nu startar förtroendevalda en ny namninsamling snabbt för att slå tillbaka detta hot. Skriv på namninsamlingen HÄR

STOPPA HOTET OM UTESLUTNING MOT KRISTOFER LUNDBERG

I och med det pressmeddelandet från Hyresgästföreningens förbundsledning på eftermiddagen den 24 mars står det klart att ledningen förbereder en uteslutning eller en suspendering av regionordföranden Kristofer Lundberg (Västra Sverige). Pressmeddelandet är helt fokuserat vid att skuldbelägga regionordföranden, men förbundsledningen vill inte skriva ut hans namn, allt för att lägga ut dimridåer. Vi talar klarspråk.

Vi kräver att alla planer på avstängning/suspendering/uteslutning av Kristofer Lundberg skrotas nu när två utredningar är klara. Det står klart att han inte varit medveten om att Hyresgästföreningen i Angered varit utsatt för ett bedrägeri från annonsföretaget. När detta den senaste tiden blivit klart för honom har han, – till skillnad från regionkontor, förbundskontor och förbundsstyrelse, – agerat kraftfullt för att stoppa det.

Vi enskilda som skriver på denna namninsamling stödjer också det öppna brevet från förtroendevalda i Västra Sverige som säger ifrån mot förbundsledningens beklagliga agerande.

Öppet brev till förbundsstyrelsen

Vi, förtroendevalda inom Hyresgästföreningen ser med oro på hur förbundsstyrelsen agerar kring utredningen mot vår regionordförande och Angeredsföreningen. Vi vill ha tydliga svar nu.
Återigen kommunicerar förbundsstyrelsen viktig information som berör hela Hyresgästföreningen via media. Ett förfarande som skadar föreningen och förtroendet för förbundet. Tisdag 24 mars går man ut i ett pressmeddelande och säger att utredningen är klar. Kristofer Lundberg har bara 30 minuter innan fått veta han har två veckor på sig att inkomma med ytterligare uppgifter. I en intervju i GP samma dag säger Marie Linder att utredningen fortfarande pågår.

Angeredsföreningens egen utredning, som delgetts förbundsstyrelsens utredning, har visat att Kristofer Lundberg och föreningen har blivit utsatt för ett bedrägeri med annonser som föreningen inte beställt. Redan den 11 november bad Kristofer Lundberg regionchef Pedram Kouchakpour om stöd för att utreda vad som skett, då indikationer på underskottet först uppdagades. Förbundet har meddelat att de, och inte Angeredsföreningen, ska polisanmäla.
All denna fakta ignoreras helt i pressmeddelandet från förbundsstyrelsen och i Marie Linders uttalanden i media.

Vi förtroendevalda, som i vår vardag möter medlemmar och hyresgäster, märker av ett stort stöd för Kristofer Lundberg och utvecklingen i Västra Sverige. Vi är oroliga för vad förbundsstyrelsens agerande kommer att innebära för Hyresgästföreningen i framtiden. Att tappa medlemmar, lokala föreningar och energi i denna avgörande period för hyresrätten vore förödande.

Därför vill vi ha svar på följande frågor:
• Har förbundsstyrelsen polisanmält företaget som skickat bluffakturorna? Om inte, varför?
• Varför skickar förbundsstyrelsen ut ett pressmeddelande som helt ignorerar det faktum att Kristofer Lundberg och Angeredsföreningen utsatts för ett bedrägeri?
• Varför fick Kristofer Lundberg och Angeredsföreningen inte stöd och hjälp av tjänstemannaorganisationen när han så begärde det?

Till sist vill vi uppmana förbundsstyrelsen att låta Kristofer Lundberg vara valbar inför regionens årsmöte – presentera er utredning och låt medlemmarna avgöra!

VARFÖR ÄR DET HÄR VIKTIGT?

Hyresgästföreningen står inför ett vägskäl. Hotet mot hyresrätten och hyressättningssystemet är allvarligare än någonsin tidigare.
Hotet om uteslutning av Kristofer Lundberg riskerar splittra hyresgäströrelsen och hyresgästföreningen riskerar förlora medlemmar, förtroendevalda och lokala föreningar i en tid då rörelsen behöver stå starkare.

Kategorier
Okategoriserade

Angered svarar på förbundets pressattack

Tisdagen 24 mars har Kristofer Lundberg möte med Hans Eklund och Jan Andersson från Hyresgästföreningens förbundsstyrelse som en del av den utredning som pågår kring Hyresgästföreningen i Västra Sverige och Angeredsföreningen.

Ordförande Marie Linder som bokade in mötet fredagen den 20 mars skulle deltagit på mötet men avbokade sin närvaro måndagen den 23 mars. Mötet pågick mellan klockan 13.00 och 15.00. Klockan 15.28 går ett pressmeddelande ut och klockan 15.39 får Kristofer veta innehållet av pressmeddelandet av att Göteborgs-Posten ringer upp honom.


Pressmeddelandet menar att utredningen ”nu är färdig och visar på ett flertal allvarliga överträdelser mot gällande riktlinjer och principer.”

På mötet 28 minuter tidigare meddelar Hans Eklund att Kristofer har två veckor på sig att tillkomma med ytterligare information om han missat något. Men i förbundets pressmeddelande menar Marie Linder att Kristofer Lundberg

· i sin roll som regionordförande underlåtit att göra regionstyrelsen uppmärksam på den ekonomiska situationen i Hyresgästföreningen Angered över vilken regionstyrelsen hade tillsynsansvar.

· beställt ett stort antal annonser utan att ha befogenhet till detta

· attesterat fakturor som inte borde ha attesterats

· medverkat till ett kraftigt överskridande av Angereds budget

Detta stämmer inte vilket Angereds egen utredning tydligt visat och som vi redovisat till förbundet.
Redan den 11 november ber Kristofer Lundberg regionchef Pedram Kouchakpour om stöd för att utreda vad som skett, då indikationer på underskottet först uppdagades. Pedram som är inadjungerad i regionstyrelsen meddelar att han ska ”ta upp det med ekonomi”.

Samtliga anklagelser är besvarade sedan tidigare i de slutsatser som Angereds utredning visat och som förts vidare till såväl jurister som förbundsstyrelsen.

Angeredsföreningen visade tidigare att de utsatts för en rad annonser som föreningen inte beställt, ett annonsföretag har skickat fakturor för annonser som Angered inte har beställt till en summa av 56O 705 kronor. Företaget har inte, trots påtryckningar, kunnat visa upp varken beställningar, att föreningen mottagit offerter eller bekräftat beställningarna.

Detta vet förbundet om då förbundschef Jonas Nygren och förbundsordförande Marie Linder fick förfrågan av Angeredsföreningen om det är Angered eller förbundet som bör polisanmäla företaget för de felaktiga fakturorna.

Förbundsstyrelsen presenterar en ”utredning” vars slutsats de redan bestämt på förväg. De säger också att de inom kort ska diskutera åtgärder angående Angereds styrelse och Kristofers post som ordförande.

– I sitt pressmeddelande vill förbundet genomföra ett karaktärsmord, de struntar i vad som verkligen skett, de struntar i Hyresgästföreningen Angereds och Västra Sveriges meritlista i de bostadspolitiska segrarna. Kampanjer som på en månadsbasis engagerar tusentals människor lokalt. Vi om några har tagit tillvara på medlemmarnas pengar och fokuserat dem på den bostadspolitiska kampen och lokal organisering, säger Kristofer Lundberg.

På den konkreta frågan om ekonomiska oegentligheter har vi svarat på punkt efter punkt. Jag har fått kännedom om dessa annonser och räkningar först i januari, vi agerade så fort vi fick kännedom.

Vad de i själva verket räds är det massiva stöd som finns i rörelsen för den nya hyresgästförening som växer fram i Angered och Västra Sverige som lyckats kanalisera den oro och ilska som finns mot utvecklingen i landet. Senast i lördags återvaldes Kristofer Lundberg och styrelsen på Angereds välbesökta årsmöte.

Marie Linder som själv tjänar 115 000 kronor i månaden på sitt förtroendeuppdrag säger i pressmeddelandet:

– Jag ser oerhört allvarligt på det här samtidigt som jag är glad över att våra kontrollfunktioner larmar om något inte stämmer. Det här handlar om våra medlemmars pengar och det måste vi hantera väl. Nu tar vi denna information vidare för att besluta om vilka åtgärder vi blir tvungna att vidta i denna situation, säger Marie Linder.

Kristofer Lundberg är av en helt annan åsikt.

– Istället avslöjar ju detta att kontrollfunktioner inte fungerar, eller snarare inte finns. Detta försätter förtroendevalda i en otroligt utsatt situation, säger Kristofer Lundberg.

– Jag har blivit förd bakom ljuset, har utsatts för räkningar i mitt namn som jag inte beställt, men istället för hjälp och stöd, så pekas jag ut som ansvarig för dem.

Regionchef Pedram Kouchakpour har upprepade gånger de senaste två åren påpekat till mig att:

”Du har för stort kontrollbehov, du måste kunna lite på dina styrelsekollegor, låt de som har ansvarsuppgifter ha dem. Du har det strategiska ansvaret, de övergripande frågorna, lägg dig inte i detaljer. Lita på att alla gör så gott de kan och att Hyresgästföreningen har kontrollfunktioner, det kan inte gå fel.Vi har anställda, de har betalt för att se till att det fungerar, du måste lita på oss. Det känns som om du inte litar på den professionella organisationen. Om något är fel så får du veta det.”

– Jag har hela tiden fått till mig att vi måste lita på tjänstemannaorganisationen, att vi inte behöver detaljuppgifter, vi har blivit lovade att det finns kontrollsystem som garanterat att det inte blir fel. Jag har litat på kontorets kontrollsystem och regionchefs uppbackning för att allt ska gå rätt till. Jag har bett Pedram Kouchakpour om uppgifter men får svar att vi måste lita på att de har allt under kontroll. Det är mitt största misstag.

– Jag och styrelsen har förts bakom ljuset. Med alla fakta på bordet har jag svårt att se att de som hanterar konton och betalningar inte sett vad som skett och slagit larm. Jag har varit inne på regionkontoret i stort sett varje dag, dagligen träffar jag anställda och chefer, om det fanns brister eller varningstecken i Angered, borde någon ha nämnt det? Eller varför har en inte gjort det? om de vetat och inte sagt något har de brustit och om de inte vetat om det har de också brustit då de lovat att vi har kontrollfunktioner, säger Kristofer Lundberg.

– Istället har jag fått motsatt information, hur bra verksamhet Angered har, hur bra vi är på att komma in med handlingar och hur bra ekonomin sköts. Då har jag inga skäl att tro att det är på något annat sätt. Vad jag är skyldig till är att lita till den information jag fått till mig. Jag har mycket svårt att förstå hur detta skett, hur det varit möjligt. Hur dessa räkningar ens har kunnat bli godkända är underligt.

Hyresgästföreningen står inför sin största utmaning sedan föreningen bildades. Hyresgästerna och våra förtroendevalda litar på att vi ska bygga den nödvändiga rörelse som kan stoppa angreppen på hyresrätten och hyressättningssystemet.

Kategorier
Okategoriserade

HGF-ledningens falska och hotfulla pressmeddelande

”Det är väldigt allvarlig kritik som både riktas och styrks från de förtroendevalda revisorerna och detsamma förekommer dessutom i den externa rapporten. ” LÄS HÄR

Kategorier
Okategoriserade

Angereds årsmöte

Igår höll Hyresgästföreningen Angered årsmöte, 56 närvarande varav 45 röstberättigade från 14 lokala Hyresgästföreningar.
Kristofer Lundberg öppnade mötet med kort kommentar om den allvarliga politiska och sociala situationen med hotet från januariavtalet och omfattande Pandemi.
En omfattande verksamhetsbeskrivning på 32 sidor gicks igenom och godkändes.
Det har varit en omtumlande start på året med det underskott som föreningen utsatts för i slutet av 2019.
Samtliga medlemmar i Angered har fått information om underskottet, samt regionrevisorernas råd att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet med anledning av underskottet.
Revisionsberättelsen delades ut, lästes upp, styrelsen svarade på frågor och berättade om den utredning som gjorts, underskottets orsak och vilka åtgärder som tagits.
Medlemmar uttalade förtroende för styrelsen och berättade vad styrelsen betyder för Angereds lokala föreningar och det återuppvaknande av folkrörelsen som styrelsen inneburit.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet med 41 röster för, 4 emot.
En styrelse valdes med 12 personer.
Kristofer Lundberg, omvaldes på 2 år till ordförande med 100 procent av rösterna och entusiastiskt jubel och applåder utbröt spontant i lokalen.
Omvaldes gjordes även Christel Rosengren,
Jan-Åke Nilsson,
Christer Blixt, Camilla Liljeblad och Katarina Tegneskog.
Ronja Beslija valdes in på fyllnadsval efter att Sara Juaniquina Svensson avgått pga flytt. Ytterligare fem kandidater har ett år kvar på sina uppdrag.
Årsmötet valde valberedning, revisorer och delegater till fullmäktige.
Därefter antogs uttalandet mot regeringens hot om marknadshyra.
Hyresgästföreningen Angered ser fram emot att tillsammans med andra ta kampen mot marknadshyra så fort hälsoläget i landet förbättras.

Kategorier
Okategoriserade

Uppropet

Vi protesterar mot förslagen på marknadshyra

Vi kräver en demokratisk och kämpande hyresgästförening

Ända sedan januariavtalet antogs i början på 2019 har det kokat i hyresgästleden. Regeringens januariavtal med stöd av C och L och med godkännande av riksdagen vill införa marknadshyra, till att börja med i nybyggnation. Det riskerar att höja hyresnivåerna med 50 procent i ett läge där hyrorna redan är alldeles för höga för landets hyresgäster. Det öppnar också dörren på vid gavel för globala fastighetsspekulanter, som redan inför marknadshyror bakvägen genom styckvisa renoveringar.

Det var Hyresgästföreningen Region Västra Sverige som först tog upp kampen och som samlade till ett massmöte i biograf Draken den 31 mars 2019. Över 500 personer beslutade då att verka för en landsomfattande protestdag för att försöka stoppa hotet om marknadshyror. Sedan dess har uppropet få tt spridning. Tyvärr har Hyresgästföreningens förbundsstyrelse  tackat nej till att verka för en gemensam demonstrationsdag men stöd har kommit från bland annat Bostadsvrålet.  

Hyresgästföreningen Region Västra Sverige satte i höstas datumet 18 april som dagen för omfattande protester mot hela januariavtalet och speciellt hotet mot hyresgäster. Facebook-eventet ”Demonstration: Nej till marknadshyra” har parollen – Nej till marknadshyra, utförsäljning och renovräkning. Även Hyresgästföreningen Region Stockholm har beslutat att demonstrera mot marknadshyror och andra delar av januariavtalet samma dag, tillsammans med Välfärdsalliansen.

Protestdagen 18 april är sedan länge förankrad i Hyresgästföreningen Region Västra Sveriges föreningar och regionstyrelse. Senast den 3 februari 2020 samlades 81 ordföranden för Lokala Hyresgästföreningar i Västra Sverige och antog uttalande och planering inför 18 april.

Dagen efteråt sker något närmast kuppliknande. Regionstyrelsen meddelas via ett pressmeddelande att förbundsstyrelsen åsidosätter regionstyrelsen och själva “tar över styret” av regionen. Förbundsstyrelsen har sedan inte svarat i telefonen.

Förbundsstyrelsen hänvisar till att det finns några ekonomiska oklarheter i regionen, som förbundsstyrelsen har känt till i flera månader men inte agerat på. Det här är en ur demokratisk synvinkel helt ofattbar manöver från förbundsstyrelsen. Regionstyrelsen hanterar inga konton. Om det är så att det finns ekonomiska oegentligheter i regionen borde regionstyrelsen informeras om detta för att medverka till att det stoppas.

Vi som undertecknar detta upprop kräver:

– Största möjliga uppslutning i protestdagen mot januariavtalet och marknadshyror den 18 april i så stora delar av landet som möjligt.

– Att regionstyrelsen Västra Sverige ges full uppbackning i att genomföra sin kampanjplan mot marknadshyror den 18 april. De är en drivkraft för alla föreningar och rörelser i landet som verkar mot januariavtalets fruktansvärda orättvisor (varav några av de värsta förutom marknadshyror är försämrade turordningsregler, borttagen värnskatt, fortsatta privatiseringar och otillräckliga åtgärder för välfärden och klimatet samt slag mot asylsökande)

– Slut på hemlighetsmakeriet, pappren på bordet. De inom Hyresgästföreningen som eventuellt anklagas för något måste få veta – a) anklagas de för något? b) vad anklagas de för? c) vem leder utredningen d) hur ska utredningen gå till

– För en demokratisk och kämpande Hyresgästförening

Initiativtagare till uppropet är

Hyresgästföreningen Angered

För att skriva under uppropet gå hit

https://kampandeforening.org/stall-er-som-forening/

Kategorier
Okategoriserade

En fullspäckad berättelse

Förslaget till årsmötet – Angereds omfångsrika, inspirerande verksamhetsberättelse.

Kategorier
Okategoriserade

PM : Angered ”Vi är förda bakom ljuset”

Pressmeddelande från Angereds Hyresgästförening
”Vi är förda bakom ljuset”

Angered Hyresgästförening är en av landets mest aktiva och levande (se verksamhetsberättelsen). Vårt underskott i ekonomin har pekats ut som orsaken till att regionstyrelsen i Västra Sverige fråntagits sina befogenheter vilket hotar att lamslå regionen. Även om en välkomnar en utredning har många fördömt förbundsledningens odemokratiska åtgärder och hur det gått till. 


Förra veckan blev Angereds egna utredning klar om det underskott som finns i den egna ekonomin. Vi har kommit fram till att vi betalat stora summor till ett annonsföretag för annonser vi inte beställt. Detta kunde inte ses till en början utan fakturorna fanns på regionkontoret. 
Angered har skickat ett mail till Hyresgästföreningens ordförande och förbundschef med frågan om det är förbundet eller Angered som ska polisanmäla annonsföretaget.


Annonsföretaget har skickat felaktiga fakturor till Angered på 560 705 kr. Föreningen och regionkontoret hann betala 425 595 kr av dessa fakturor innan styrelsen förstått vad som pågick. Vi anser att annonsföretaget är skyldiga Hyresgästföreningen 425 595 kronor.
Angered har inte fått någon hjälp av regionkontoret att utreda ekonomin när underskottet först uppdagades. Inte heller regionordförande fick någon hjälp av regionchef trots att denna lovat att ta upp frågan med ekonomi. Flera av fakturorna fanns inte i Angereds pärm utan endast på regionkontoret då de mailat och godkänts av attestant, som dessutom arbetar på annonsföretaget. 
I och med att förbundsledningen har stängt av regionstyrelsen och förbjudit denna att ha kontakt med regionkontoret har det varit svårt att utreda vad som skett, men föreningen tror sig nu ha en bra bild. 
Hade regionens personalresurser kring ekonomiarbetet använts på ett öppet och effektivt sätt hade annonsföretagets bedrägeri kunnat stoppats innan underskottet växte till dessa summor. 
Kontrollfunktionerna har inte fungerat. Angereds styrelse känner att vi förts bakom ljuset, vi har lurats av ett företag och ingen av de som borde kunnat se det har slagit larm. Om vi fått varningstecken under året skulle vi inte ha ett underskott, då hade vi kunnat agera i tid. Istället eskalerade felaktigheterna i slutet av året.


Av 46 fakturor från annonsföretaget är det bara 8 som handlar om beställda annonser. Beloppen och antalet fakturor ökar ju längre året går, trots att det inte finns någon koppling till beställda annonser från Hyresgästföreningen. Under andra halvåret skickas 26 fakturor, men bara fyra (!) är beställda annonser! Vi har den senaste månaden vid flera tillfällen begärt att annonsföretaget redovisar var de mottagit beställningen, var de skickat offert och vem som har bekräftat beställningen, de har inte presenterat underlag på annonserna som beställts i vårt namn.

Angered är ett föredöme när det gäller hyresgästkamp. Demonstrationer, massmöten, protester och en myllrande medlemsaktivitet har varit och är vår metod för att nå segrar för hyresgästerna och växa som organisation. Från tidigare år märks: stopp för renovräkningar, stopp för ombildning, stopp för utförsäljning, upprustning med nollalternativ och till och med återkommunalisering av fastigheter.
Med detta som bas sågs Angered som en tillgång för hela regions Västra Sverige och det var en av anledningarna till att Kristofer Lundberg – ordförande för Angered – också valdes till ordförande för regionen för två år sedan.


Under Kristofers och regionstyrelsens ledning har Hyresgästföreningen i regionen öppnats upp och blivit mer aktiv och använt sig av fantastiska tillgången i medlemsbasen som många gånger samlats i stora demonstrationer och som även gemensamt tagit initiativ till protestdagen mot marknadshyror och januariavtalet den 18 april. 


Istället för att sluta upp i denna helt avgörande kamp har Hyresgästföreningens förbundsstyrelse vidtagit den exceptionella och chockerande åtgärden att stänga av och svartmåla hela regionstyrelsen, där en huvudanklagelse har varit Angeredsföreningens underskott.
Förbundsstyrelsen har slagit mot hela region Västra Sverige, de försöker sig på ett karaktärsmord på de som stått i täten för den nya hyresgästföreningens framgångar som förbundsledningen från första början varit motståndare till. Därför valde de att först gå ut i media, därför använde de en chockdoktrin mot hela styrelsen. Det är strategiskt gjort, avsätt samtliga med vaga anklagelser, var sedan tyst och skapa oro och misstänksamhet, peka sedan ut några som ansvariga för det i hopp om att splittra en annars enig styrelse.


Angered Hyresgästförening kan med sin utredning visa att ett annonsföretag har bedragit föreningen. Detta bedrägeri utgör den stora delen av underskottet – 560 705 kronor av 769 184 kronor. De andra delarna av underskottet består av felaktig budgetering, att Angered tagit på sig kostnader som andra föreningar skulle vara med och bekostat, samt fler förtroendevalda, ökad lokal närvaro med verksamheter inom ungdomsarbete och kultur.


Angered är en väldigt aktiv förening som verkligen har tagit vara på medlemmarnas medel, det är därför föreningen haft så mycket verksamhet som samlat tusentals, det har kostat pengar. I och med att vi har haft en ny oerfaren kassör har annonsföretaget agerande möjliggjorts att ta ut 38 extra fakturor. Det är extremt beklagligt men också förståeligt att det är svårt att som lekmän hålla koll på hela denna ekonomi utan stöd. Det är konstigt att ekonomikontoret med alla sina utbildade och anställda, som också ska ha koll, inte sett behovet av stöd, slagit larm eller gett nödvändigt hjälp under året.


För att ge några exempel från verksamhetsplanen som bifogas detta pm. Angered har själva ordnat eller varit medarrangörer på 11 demonstrationer 2019, har hållit 18 konferenser/föreläsningar/debatter/utbildningar, har startat 4 nya LH:n och 20 olika kulturevenemang. Föreningens utåtriktade aktiviteter samlar uppemot 2000 personer.


Regionstyrelsen har gjort vårt bästa för att få insyn och transparans. Men vi behöver få den informationen till oss för att kunna leda. Det samma gäller föreningen.
– När vi frågat regionchef och ekonomichef om detaljer i ekonomi har vi fått svar att vi måste kunna lita på tjänstemanna organisationen, att vi inte behöver detaljuppgifter, vi som förtroendevalda ska se helheten. Det har tolkats som att vi valda ger sken av att inte lita på kontoret. Vi har blivit lovade att det finns kontrollsystem som garanterat att det inte blir fel. Cheferna på kontoret å sin sida har 90 anställda som stöd,
säger Kristofer Lundberg.


Trots de hårda slagen från högavlönade chefer och toppar inom Hyresgästföreningen, politiker och fastighetsägare som hela tiden försämrar för hyresgäster, bostadsbolagen med sina hyreshöjningar samt nu också annonsföretagets bedrägeri hoppas Angered kunna fortsätta den bostadspolitiska striden.

Vi vill se att möten med utredare och revisorer nu organiseras så vi kan presentera de fel och brister vi hittat. 
Vi vet att vi har gjort vårt yttersta och lagt ner hundratals om inte tusentals timmar av oavlönat frivilligarbete för att göra det bästa för hyresgästerna, även om det på vissa ställen brustit har det inte varit medvetet från styrelsens sida.Sedan underskottet bekräftats och regionstyrelsen stängts av, har vi inte gjort annat än utrett detta för att få svår. Vi har tagit ledigt från arbeten för att utreda och förstå vad som hänt, detta utan stöd.Vi ser att Kristofer, regionstyrelsen och nu Angered fått betala ett högt personligt pris för något vi inte haft kännedom om.


Kampanjen för 18 april mot marknadshyra får varje dag fler aktiva liksom försvarskampanjen Kämpande förening – mot avstängningen av regionstyrelsen.

Angereds Hyresgästförening 11 mars 2020

Här finns förslaget till Angereds verksamhetsberättelse

Kategorier
Okategoriserade

Linje dragen från Linjalen

LH Linjalen, Södermalm,Stockholm har 302 medlemmar.  Vid årsmötet den 5 mars beslutades enhälligt att föreningen ansluter sig till uppropet från hyresgästföreningen i Angered m fl. Vi kräver en demokratisk och kämpande hyresgästförening och ska arbeta för att få största möjliga  uppslutning i Stockholm 18 april. 

Kategorier
Okategoriserade

Expressen kopplar till regeringskris

Den bostadspolitiska stridens epicentrum återfinns på Västkusten. Den kan komma att påverka regeringsmakten.” ”Det som händer inom Hyresgästföreningen i Västra Sverige är av högintresse för både Sveavägen 68, Järntorget och för Rosenbad. Regeringen står och faller med bostadspolitiken. Socialdemokratin likaså.” ”Den extraordinära insatsen tyder onekligen på ett häpnadsväckande sammanträffande mellan anklagelsen om ekonomiska oegentligheter och den rasande striden inom Hyresgästföreningen i Västra Sverige. Medvetet eller ej – frånvaro av detaljerad information får ingen annan effekt än försök till karaktärsmord på Kristofer Lundberg.”

Läs mer HÄR