Kategorier
Okategoriserade

LH Kvibergshuset

”Makten kommer från den kollektiva styrka vi förmår uppvisa”

LH Kvibergshuset ställer sig bakom uppropet Kämpande Förening

Det har gått snart en vecka sedan Hyresgästföreningens förbundsstyrelse på otydliga grunder valde att suspendera hela Hyresgästföreningen Västra Regionens styrelse. HGF Västra Sveriges styrelse har ett välförtjänt förtroende i vår lokala hyresgästförening och vi vet att det är så hos många fler. 

HGF Västra Regionens styrelse har arbetat målmedvetet med att skapa rörelse i de mest angelägna frågorna för hyresgästkollektivet av såväl lokal som, regional och nationell karaktär. De har påbörjat en förflyttning från HGF som organisation för slutna förhandlingar till en organisation som begriper att makten kommer från den kollektiva styrka vi förmår uppvisa. Segrar mot ombildningar, utförsäljningar, återköp av kommunala fastigheter, mot renovräkningar och politiska beslut är några av resultaten på meritlistan.

Mot denna bakgrund och precis i stundande årsmötestider och i upptakten till den nationella protestdagen mot marknadshyror 18 april ges beskedet om omedelbar suspendering. Det är en anmärkningsvärt dålig tajming, speciellt mot bakgrund att utredningar sägs ha pågått sedan hösten 2019. Sluta med hemlighetsmakeriet, lägg pappren på bordet!

LH Kvibergshusets styrelse

10 februari 2020

Kategorier
Okategoriserade

LH Sandeslätt protesterar

Till förbundsstyrelse, förbundskontor och regionkontor

Vi är förtroendevalda i lokal hyresgästförening i Västra Sverige, vi är 11 personer i vår styrelse och samlar omkring 100 medlemmar på våra medlemsmöten.
Våra månadsaktiviteter samlar mellan 500 och 1000 boende löpande.
Vårt och många med oss fortsatta engagemang i Hyresgästföreningen handlar om förbundet fortsätter eller backar på det angrepp vår regionstyrelse och ordförande utsatts för.
Vi ser ingen framtid inom rörelsen om den fortsätter på den väg den nu slagit in på och våra grannar kommer veta varför vi lämnar Hyresgästföreningen.

Vänligen styrelsen

7 februari 2020

Kategorier
Okategoriserade

Fler ansluter sig till protesterna

De lokala Hyresgästföreningarna LH Hammarkulletorget och LH Norra Rannebergen ställer sig bakom Uppropet Kämpande förening. Det gör även nätverket Rött Forum som varit en av krafterna bakom de senaste årens hyreskamp och välfärdskamp i Stockholm. Vi gläds även av stödet från Marxistiska Studenter Göteborg samt dessa uttalanden från Proletären FF och Kommunupproret.

Kategorier
Okategoriserade

HEM & HYRA: förbundsstyrelsen stänger av hela regionstyrelsen

4 februari kl 13:03

Hela styrelsen för Hyresgästföreningen Västra Sverige med ordförande Kristofer Lundberg i spetsen blir av med sina befogenheter. Förbundsstyrelsen tar över kontrollen över regionen. Orsak: Det finns indikation om att det förekommit ekonomiska oegentligheter. När Hem & Hyra når Kristofer Lundberg har han ännu inte fått beskedet från förbundsledningen.

Läs mer: https://bit.ly/2Sq6xFl

Kategorier
Okategoriserade

HEM & HYRA: Kristofer Lundberg om frysboxen – ”en odemokratisk kupp”

4 februari kl 17:04

Regionstyrelsen i Hyresgästföreningen Västra Sverige har fråntagits sina befogenheter. Orsaken är påstådda ekonomiska oegentligheter. Men enligt regionordförande Kristofer Lundberg har ingen ännu hört av sig och berättat vad anklagelserna består i. ”Det känns oerhört kuppartat och odemokratiskt.”

Läs mer: https://bit.ly/2UyXmVO

Kategorier
Okategoriserade

HEM & HYRA: Maria Ilves från regionstyrelsen vet inget om anklagelserna

5 februari kl 10:59

Via mejl fick Maria Ilves, ledamot i regionstyrelsen i Västra Sverige, reda på att hon fråntagits sitt uppdrag. Hon säger sig inte ha en aning om vad det är för ekonomiska oegentligheter hon och övriga styrelsen misstänks för.

Läs mer: https://bit.ly/2Sp84f4

Kategorier
Okategoriserade

OFFENSIV: Kuppförsök mot Hyresgästföreningen Väst

februari 4, 2020

Tisdagen den 4 februari, just innan Offensivs pressläggning, meddelar Hyresgästföreningens centrala ledning att ”Hela styrelsen för Hyresgästföreningen Västra Sverige med ordförande Kristofer Lundberg i spetsen blir av med sina befogenheter.”

Läs mer: https://bit.ly/388CTeq

Kategorier
Okategoriserade

INTERNATIONALEN: ”Byråkratisk kupp” i Hyresgästföreningen

5 februari, 2020

En strid har blossat upp inom Hyresgästföreningen. Sedan Kristofer Lundberg, som är medlem i Rättvisepartiet Socialisterna, för två år sedan valdes till regionordförande för Hyresgästföreningen Västra Sverige, har han motarbetats av den socialdemokratiskt dominerade förbundsstyrelsen som bland annat beskrivit honom som ”kommunist” och ”sektmedlem”.

Läs mer: https://bit.ly/2Uwdtn1

Kategorier
Okategoriserade

HEM & HYRA: avslöjande kring förra ordföranden

4 februari kl 16:33

Västra Sveriges förre ordförande, Bengt Svensson, sitter i Hyresgästföreningens förbundsstyrelse och deltog i beslutet att ta över regionen.

Läs mer: https://bit.ly/2vYkEKE

Kategorier
Okategoriserade

VI STÅR BAKOM KRISTOFER LUNDBERG

23 jan 2020 kl 08.53

Mest lästa artikeln på GT i slutet av januari. Regionsstyrelsen backar sin ordförande.Valet av Kristofer Lundberg till regionordförande har gett uttryck för en mer offensiv och kämpande Hyresgästförening. Vi ställer inte upp på den omyndigförklaring av honom som Södra Bohuslän hängett sig åt, skriver flera representanter för Hyresgästföreningen Göteborg och Mölndal.

Läs mer: https://bit.ly/388JzsX